UriWave

● ● ● ● ● ● ● 


Dezodoryzuje pisuar przez 30 dni

● ● ● ● ● 


Dezodoryzuje pisuar przez 30 dni

SaniClip

● ● ● ● ● ● 


Nadaje sie do stosowania w miejscach publicznych : sanitariaty, szatnie, biura, pokoje hotelowe, zsypy na smieci, domy opieki. Zmniejsza swoja wielkosc w miare odparowywania substancji zapachowej.

Intensity

● ● ● ● ● ● 


Each cover is composed of a unique material containing twice as much fragrance as most other air fresheners which is released for over 30 days.aKazda przednia czesc składa sie z unikalnego materiału, zawierajacego dwa razy wiecej zapachu, niz najlepsze rozpylacze tradycyjne. Zapachy te uwalniaja sie przez 30 dni.